announcements

Announcements

ကြေညာချက်

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၂၇ - ၄ - ၂၀၂၀) ရက်စွဲပါအတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်  သည့် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် ၈/၂၀၂၀ အရ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် အပ်ငွေများအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းကို (၁ - ၅ - ၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည် ။

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားပုံသေအပ်နှံငွေအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းကို (၁၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ် လိုက်သည်။

(က)    နိုင်ငံခြားပုံသေအပ်နှံငွေအတွက်

(၆) လလျှင် အတိုးနှုန်း ၀.၂၅ % ၊

(၁) နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၀.၅၀ %

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၂၀ အရ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည်အပ်ငွေများ အပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်းကို(၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစတင်၍အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ် လိုက်သည်။

(က)    မြန်မာကျပ်ငွေစုဘဏ် အပ်နှံငွေများ (Savings) အပေါ် တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း ၆.၅ %၊

(ခ)     မြန်မာကျပ်ငွေ ပုံသေအပ်နှံငွေများအတွက်-

(၃) လလျှင် အတိုးနှုန်း ၇% ၊

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

 ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေနှင့်ပုံသေအပ်နှံငွေ အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် အပ်ငွေများအပေါ် ပေးသည့် အတိုးနှုန်းကို (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစတင်၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ပါသည်-

(က)    မြန်မာကျပ်ငွေစုဘဏ်အပ်နှံငွေများ (Savings) အပေါ် တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၆.၅ % ၊

(ခ)     မြန်မာကျပ်ငွေ ပုံသေအပ်နှံငွေများအတွက်-

Pages